תפריט
תפריט
text box_goal1

יעד 1 מיגור העוני

לשים קץ לעוני בכל צורותיו בכל מקום.

יעדי פיתוח הקשורים לנושא זה

מיגור העוני יעד 1

# סביבה # חברה

חיסול העוני אינה משימה של צדקה, אלא מעשה של צדק והמפתח לפתיחת פוטנציאל אנושי עצום. עם זאת, כמעט מחצית מאוכלוסיית העולם חיה בעוני, וחוסר מזון ומים נקיים הורגים אלפים בכל יום ויום בשנה. יחד, אנחנו יכולים להאכיל את הרעבים, לחסל את המחלה ולתת לכל אחד בעולם הזדמנות לשגשג ולחיות חיים פרודוקטיביים ועשירים. מאז שנת 1990 ירד העוני הקיצוני בחצי. עם זאת יותר מאדם אחד מכל חמישה חי מתחת לקו יעד של 1.25 דולר ביום. עם זאת, יעד זו אינה מספיקה לקיום אנושי. ייתכן שצריך להעלות את קו העוני האבסולוטי העולמי ל-5 דולר ליום. עוני הוא יותר מאשר מחסור בהכנסה או במשאבים. אנשים שחיים בעוני אם הם חסרים שירותים בסיסיים כמו טיפול רפואי, בטחון וחינוך. הם גם חווים רעב, הפלייה חברתית והדרה מתהליכי קבלת החלטות.

ילדים מהווים את רוב מי שחי בעוני קיצוני – יותר מחצי מהעניים האלה. בשנת 2013 הוערך כי 385 מיליוני ילדים חיים בתקציב של פחות מ 1.9 דולר ליום.

המטרות:

1.1 חיסול עוני קיצוני

עד 2030, לחסל את העוני הקיצוני עבור כל האנשים בכל מקום, אלו הנמדדים כיום כאנשים החיים על פחות מ 1.25 $ ליום.

1.2 הפחתה של העוני לפחות מ 50%
עד שנת 2030, להפחית לפחות מחצית מהגברים, הנשים והילדים בכל הגילאים החיים בעוני על כל ממדיו על פי ההגדרות הלאומיות.

1.3 יישום מערכות הגנה סוציאליות

ליישם מערכות הגנה חברתיות לאומיות נאותות ואמצעים לכל, כולל קורות גג, וב 2030 להשיג כיסוי משמעותי של העניים הפגיעים.

1.4 זכויות שוות לבעלות, שירותים בסיסיים, טכנולוגיה וכלכלה

עד שנת 2030, יש לוודא שלכל הגברים והנשים, בפרט העניים והפגיעים, זכויות שוות למשאבים הכלכליים, וכן גישה לשירותים בסיסיים, בעלות ושליטה על קרקעות וצורות אחרות של רכוש, ירושה, משאבים טבעיים, טכנולוגיה ושירותים פיננסיים חדשים, לרבות מימון זעיר.

1.5 בניית חוסן בפני מפגעים סביבתיים, כלכליים וחברתיים

עד 2030, לבנות את החוסן של העניים ואת אלה במצבים פגיעים ולהפחית את החשיפה שלהם ואת הפגיעות לאירועים קיצוניים הקשורים לאקלים ולעוד ואסונות וזעזועים כלכליים וסביבתיים.

1.A מיצוי משאבים ליישום מדיניות לסיום העוני

להבטיח גיוס משמעותי של משאבים ממגוון מקורות, לרבות באמצעות שיתוף פעולה משופר בפיתוח, על מנת לספק אמצעים הולמים וצפויים עבור המדינות המתפתחות, ובמיוחד המדינות הפחות מפותחות, ליישם תוכניות ומדיניות לסיום העוני בכל ממדיו.

B.1 יצירת מסגרת מדיניות רגשית ומגדרית התומכת בעניים

יצירת מסגרות מדיניות קול ברמה הארצית, האזורית והבינלאומית, המבוססת על אסטרטגיות פיתוח ענייניות ותומכות במיגדר, כדי לתמוך בהשקעות מואצות בפעולות לחיסול העוני.

לפי דו”ח העוני האחרון: כשליש מהילדים בישראל עניים. ישראל בראש סולם העוני של המדינות המפותחות. מנקודת הראות של משקי הבית בעשירונים הנמוכים, התוצר החיובי העיקרי של הצריכה הפרטית המוגברת היה משרות פנויות בענפי שירותים נמוכי שכר כדוגמת מכירות, מלצרות, נציגי מכירות, מטפלים סיעודיים, מאבטחים וכיו”ב. מספר המפרנסים במשקי בית אלה גדל וכתוצאה מכך גדלה גם ההכנסה שלהם.

לפי דו”ח העוני האחרון: כשליש מהילדים בישראל עניים. ישראל בראש סולם העוני של המדינות המפותחות. מנקודת הראות של משקי הבית בעשירונים הנמוכים, התוצר החיובי העיקרי של הצריכה הפרטית המוגברת היה משרות פנויות בענפי שירותים נמוכי שכר כדוגמת מכירות, מלצרות, נציגי מכירות, מטפלים סיעודיים, מאבטחים וכיו”ב. מספר המפרנסים במשקי בית אלה גדל וכתוצאה מכך גדלה גם ההכנסה שלהם.

אלא שפירמידת ההכנסות לא השתנתה מהותית. תחולת העוני אמנם קטנה במעט, אך שיעור העוני בקרב עובדים ועובדות גדל. לא רק זאת, תחולת העוני היא עדיין מן הגבוהות במערב.  מדד הג’יני אכן ירד לאחר שנים של נסיקה, אך גם הוא עדיין מן הגבוהים במערב.

ויש כאלה המוותרים לעתים על אוכל

מצבם הכלכלי של ישראלים רבים קשה עד כדי כך שהם נאלצים לעתים לוותר על סיפוק הצורך האנושי הבסיסי ביותר – מזון. שיעור המוותרים על אוכל גדל ככל שרמת ההכנסה יורדת: ב-2013,  38.5% מבני 20 ומעלה ברמת הכנסה נמוכה דיווחו על ויתור על אוכל בשל קשיים כלכליים.[1]

[1] על פי נתונים מאת מרכז אדווה 

נתונים נוספים מרכז אדווה

יעדי פיתוח הקשורים לנושא זה

מיגור העוני יעד 1

# סביבה # חברה