תפריט
תפריט
text box_goal11

יעד 11 ערים וקהילות מקיימות

האוכלוסיה העולמית בגידול מתמיד, כדי לשכנה עלינו לבנות ערים בנות קיימא.

יעדי פיתוח הקשורים לנושא זה

ערים וקהילות מקיימות יעד 11

# סביבה # חברה

על מנת לשכן את כלל אוכלוסיות העולם עלינו לבנות ערים מודרניות ובנות קיימא.

על מנת להבטיח שרידות של כולנו, יש להבטיח תכנון אורבני תבוני שיוצר ערים בטוחות, ברות השגה כלכלית ובעלות חוסן. על הערים להכיל שטחים ירוקים, חיי פנאי ותרבות המעוררים השראה ורווחה.

המטרות:

11.1 עד לשנת 2030, להבטיח גישה לכל למגורים ושירותים בסיסיים הולמים, בטוחים וברי השגה, ושדרוג שכונות עוני.

11.2 עד לשנת 2030, מתן גישה למערכות תחבורה בטוחות, ברות השגה, נגישות ובנות קיימא לכל. שיפור הבטיחות בדרכים, בייחוד באמצעות הרחבת התחבורה הציבורית, עם מתן תשומת לב מיוחדת לצרכים של אלה הנמצאים במצבים פגיעים, נשים, ילדים, אנשים עם מגבלויות ואנשים מבוגרים.

11.3 עד לשנת 2030, שיפור העיור המכליל ובר הקיימא והיכולות לתכנון וניהול משתתף, משולב והתיישבות אנושית ברת קיימא בכל המדינות.

11.4 חיזוק המאמצים להגנה ושמירה על התרבות והמורשת העולמית.

11.5 עד לשנת 2030, הפחתה משמעותית של מספר האנשים שנפטרו ושהושפעו והקטנה ב-Y% של הפסדים כלכליים לתמ”ג אשר נוצרו בשל אסונות, ובכלל זה אסונות הקשורים במים, בדגש על הגנה על עניים ואנשים הנמצאים במצבים פגיעים.

11.6 עד לשנת 2030, הפחתת ההשפעה הסביבתית המשמעותית לנפש של ערים, ובכלל זה על ידי מתן תשומת לב מיוחדת לאיכות האוויר וניהול עירוני ואחר של פסולת.

11.7 עד לשנת 2030, מתן גישה אוניברסלית לשטחים בטוחים, מכלילים ונגישים, ירוקים וציבוריים, במיוחד עבור נשים וילדים, אנשים מבוגרים ואנשים עם מגבלויות.

11.A תמיכה בקשרים חיוביים כלכליים, חברתיים וסביבתיים בין אזורים עירוניים, פריפריאליים, וכפריים על ידי חיזוק תוכנית הפיתוח הלאומית והאזורית.

11.B עד לשנת 2020, הגדלה ניכרת במספר הערים וההתיישבויות המאמצות ומטמיעות מדיניות ותוכניות משולבות לשילוב חברתי, יעילות במשאבים, הפחתת שינויי האקלים והתאמה אליהם, עמידות בפני אסונות, פיתוח והטמעה בהתאם לניהול הוליסטי של סכנות מאסונות על פי תוכנית מסגרת Sendai לצמצום סיכונים, בכל הרמות.

11.C תמיכה במדינות הכי פחות מפותחות, בכלל זה דרך סיוע פיננסי וטכני, לבניינים ברי קיימא ועמידים המנצלים חומרים מקומיים.

בישראל

צפוף – הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה, עמותה ישראלית ששואלת שאלות נוקבות על דמוגריפיה, ילודה והשלכות סביבתיות.

מדינת ישראל מהווה תופעה חריגה בנוף הדמוגרפי העולמי של תחילת המאה ה-21, עקב שילוב יוצא דופן: צפיפות אוכלוסין גבוהה, קצב ריבוי טבעי גבוה (המאפיין מדינות עולם שלישי), וכלכלה וצריכה המאפיינות את העולם הראשון. מאז הקמתה, אוכלוסיית ישראל גדלה פי 11 תוך שבעה עשורים בלבד.

ישראל כיום היא המדינה בעלת קצב גידול האוכלוסיה הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD ובעלת צפיפות האוכלוסין השלישית בגודלה. בפועל, צפיפות האוכלוסין בישראל גבוהה אף יותר, משום שלמעלה ממחצית משטח המדינה מכוסה במדבר ו/או מנוצל לצרכי צבא וביטחון.

לפי קצב הגידול הנוכחי, אוכלוסיית ישראל צפויה להמשיך ולהכפיל עצמה עד אמצע המאה הנוכחית. אז מספר התושבים ליחידת שטח יהיה כבצפופות שבמדינות העולם כולו. לעליה התלולה בגודל האוכלוסייה ובצפיפותה ישנן השלכות מרחיקות לכת על כל מרקם החיים בישראל בהווה ובעתיד הקרוב והרחוק, והיא אינה פוסחת על אף אחד מרבדי החברה.

עם זאת, מעולם לא התקיים בישראל דיון כן ומעמיק במשמעויות הדרמטיות של גידול האוכלוסיה על תנאי החיים במדינה, על עתידנו ועתיד ילדינו. גידול האוכלוסייה אינו זוכה להתייחסות ראויה בשיח הציבורי ואינו נדון בשקיפות ובפתיחות כלפי הציבור. ההתעלמות הגורפת של החברה, הממשל והארגונים החברתיים למיניהם מהנושא היא בעייתית ובוודאי לא תביא לצמצום ההשפעות השליליות של הצמיחה הדמוגרפית המואצת.

הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה הוקם כדי להשלים פער זה, להבין ולכמת את משמעויות גידול האוכלוסין על מדינת ישראל, לעודד דיון בו ולהציע ולהוביל מהלכים שייגזרו ממשמעויותיו. 

מדינת ישראל מהווה תופעה חריגה בנוף הדמוגרפי העולמי של תחילת המאה ה-21, עקב שילוב יוצא דופן: צפיפות אוכלוסין גבוהה, קצב ריבוי טבעי גבוה (המאפיין מדינות עולם שלישי), וכלכלה וצריכה המאפיינות את העולם הראשון. מאז הקמתה, אוכלוסיית ישראל גדלה פי 11 תוך שבעה עשורים בלבד. ישראל כיום היא המדינה בעלת קצב גידול האוכלוסיה הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD ובעלת צפיפות האוכלוסין השלישית בגודלה. \בפועל, צפיפות האוכלוסין בישראל גבוהה אף יותר, משום שלמעלה ממחצית משטח המדינה מכוסה במדבר ו/או מנוצל לצרכי צבא וביטחון. לפי קצב הגידול הנוכחי, אוכלוסיית ישראל צפויה להמשיך ולהכפיל עצמה עד אמצע המאה הנוכחית. אז מספר התושבים ליחידת שטח יהיה כבצפופות שבמדינות העולם כולו.

לעליה התלולה בגודל האוכלוסייה ובצפיפותה ישנן השלכות מרחיקות לכת על כל מרקם החיים בישראלבהווה ובעתיד הקרוב והרחוק, והיא אינה פוסחת על אף אחד מרבדי החברה. עם זאת, מעולם לא התקיים בישראל דיון כן ומעמיק במשמעויות הדרמטיות של גידול האוכלוסיה על תנאי החיים במדינה, על עתידנו ועתיד ילדינו. גידול האוכלוסייה אינו זוכה להתייחסות ראויה בשיח הציבורי ואינו נדון בשקיפות ובפתיחות כלפי הציבור. ההתעלמות הגורפת של החברה, הממשל והארגונים החברתיים למיניהם מהנושא היא בעייתית ובוודאי לא תביא לצמצום ההשפעות השליליות של הצמיחה הדמוגרפית המואצת. הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה הוקם כדי להשלים פער זה, להבין ולכמת את משמעויות גידול האוכלוסין על מדינת ישראל, לעודד דיון בו ולהציע ולהוביל מהלכים שייגזרו ממשמעויותיו.

להעמקה,  ממליצים לעיין “בצפיפות וגידול אוכלוסיה מואץ בישראל – שאלות ותשובות”.

יעדי פיתוח הקשורים לנושא זה

ערים וקהילות מקיימות יעד 11

# סביבה # חברה