תפריט
תפריט
text box_goal16

יעד 16 שלום, צדק וחוזק המוסדות

קידום חברות שלוות ומכלילות לפיתוח בר קיימא

יעדי פיתוח הקשורים לנושא זה

# סביבה # חברה

קידום חברות שלוות ומכלילות לפיתוח בר קיימא, אספקת גישה לצדק לכל ובניית מוסדות יעילים, אחראיים ומכלילים בכל הרמות.

מטרות:
16.1 הפחתה משמעותית של כל צורות האלימות ושיעורי הפטירה הקשורים לאלימות בכל מקום.

16.2 הפסקת הניצול, ההתעללות, הסחר בבני אדם וכל סוג של אלימות ועינוי של ילדים.

16.3 קידום שלטון החוק ברמה הלאומית והבינלאומית והבטחת גישה שוויונית וצודקת לכולם.

16.4 עד לשנת 2030, הפחתה משמעותית של העברות כספים והפצת נשק לא חוקיות, חיזוק יכולת ההתאוששות וההחזרה של נכסים גנובים ולהילחם בפשע מאורגן על כל צורותיו.

16.5 הפחתה משמעותית של שחיתות ושוחד על כל צורותיהם.

16.6 פיתוח מוסדות יעילים, אמינים ושקופים בכל הרמות.

16.7 הבטחת קבלת החלטות אחראית, מכלילה, משתתפת ומייצגת בכל הרמות.

16.8 הרחבת וחיזוק ההשתתפות של מדינות מתפתחות במוסדות הממשל העולמי.

16.9 עד שנת 2030, מתן זהות חוקית לכל, לרבות מרשם לידות.

16.10 הבטחת גישה ציבורית למידע והגנה על החופש הבסיסי, בהתאם לחקיקה לאומית והסכמים בינלאומיים.

16A חיזוק המוסדות הלאומיים הרלוונטיים, בכלל זה באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי, לשם בניית יכולות בכל הרמות, בפרט במדינות מתפתחות, למניעת אלימות ומלחמה בטרור ובפשע.

16B קידום ואכיפה של חוקים ומדיניות, שאינם מפלים, לפיתוח בר קיימא.


עסקים משגשגים בסביבה שלווה בה ישנם מוסדות יעילים בהם עלויות הפעילות ניתנים לחיזוי מראש וסביבת העבודה יציבה. שחיתות גורמת לחוסר יעילות בשווקים מאחר והיא מותירה את עלויות העסקה בחוסר וודאות, היא פוגעת בתחרות, ומפריעה ליכולת של העסקים לעמוד בחובות לזכויות אדם וחובות אחרות.

מנגד, עסק אחראי יכול, באמצעות עסקי הליבה, האסטרטגיות להשקעה חברתית, המחויבות שלו למדיניות ציבורית והמעשים הקולקטיבים שלו, לתרום תרומה משמעותית לשלום מתמשך, פיתוח ושגשוג בעוד שהוא מבטיח הצלחה עסקית לטווח ארוך.

בין יתר הדברים, עסקים יכולים להתחייב לעבוד עם ממשלות ועם חברות אזרחיות על מנת למגר את השחיתות על כל צורותיה ולתמוך בחיזוק ערך שלטון החוק. על ידי התמקדות בדרכים בהן עסק אחראי יכול לתרום לקידום שלושה ממדים אלה של פיתוח בר קיימא; ביצוע עסקים בצורה אחראית באזורים בעלי סיכון גבוה, מלחמה בשחיתות, ומתן כבוד ותמיכה לשלטון החוק – עסקים יכולים לתרום לחברות יותר שלוות ומכלילות, ולתמוך במוסדות יעילים ואחראים.

המידע באדיבות ליעד אורתר’ ראש המכון לאחריות תאגידית – המרכז האקדמי למשפט ולעסקים. יוזם ‘מצפן הקיימות’.

יעדי פיתוח הקשורים לנושא זה

שלום, צדק וחוזק המוסדות יעד 16

# סביבה # חברה