תפריט
תפריט
text box_goal3

יעד 3 בריאות טובה ורווחה אנושית

להבטיח חיים בריאים ולקדם רווחה לכולם בכל הגילאים.

יעדי פיתוח הקשורים לנושא זה

בריאות טובה ורווחה אנושית יעד 3

# סביבה # חברה

במהלך 15 השנים האחרונות, מספר מקרי המוות בילדות ירד לחצי. זה מוכיח כי ניתן לנצח את המאבק נגד כמעט כל מחלה. עם זאת, אנו מוציאים כמויות אדירות של כסף ומשאבים על טיפול במחלות שבאופן מפתיע קל למנוע אותן. היעד של בריאות טובה ברחבי העולם מקדמת אורח חיים בריא, אמצעי מניעה ובריאות מודרנית ויעילה לכולם.

המטרות:

3.1 הפחתת תמותת תינוקות

להפחית את היחס העולמי של תמותת אימהות בלידה לכל הפחות מ-70% על כל 100,000 לידות, עד 2030.

3.2 לשים סוף לכל התמותה מתחת לגיל 5

עד שנת 2030, סיום מוות של יילודים וילדים מתחת לגיל 5, כאשר מטרת כל המדינות היא להפחית את תמותת התינוקות ל-12 תמותות על כל 1,000 לידות, ותמותה מתחת לגיל 5 לפחות ל -25 על כל 1,000 לידות.

3.3 לחימה במחלות מדבקות

עד שנת 2030, למגר את מגיפות האיידס, שחפת, מלריה, מחלות טרופיות, ובנוסף להילחם בצהבת, מחלות המופצות דרך מים ומחלות מדבקות אחרות.

3.4 הפחתת התמותה ממחלות לא-מדבקות וטיפוח בריאות הנפש

עד שנת 2030, להפחית בשליש תמותה מוקדמת ממחלות לא מדבקות באמצעות טיפול ומניעה וקידום בריאות הנפש ורווחה.

3.5 טיפול ומניעה של שימוש בסמים

לחזק את המניעה ואת הטיפול של התמכרות לסמים, כולל שימוש בסמים נרקוטיים ושימוש מזיק באלכוהול.

3.6 צמצום פגיעות ומוות הנגרם בנפגעי תאונות דרכים

עד 2020, לצמצם את מספר מקרי המוות והפגיעות העולמיים בתאונות דרכים.

3.7 נגישות אוניברסאלית לטיפול ורב-שיח בחינוך מיני, תכנון, ושיקום משפחות

עד שנת 2030, להבטיח נגישות אוניברסלית לשירותי בריאות מינית ופוריות, כולל שירותים לתכנון המשפחה, מידע וחינוך, ושילוב של נושא הבריאות לתוך אסטרטגיות ותוכניות לאומיות.

3.8 לקבל כיסוי בריאותי אוניברסלי

השגת כיסוי בריאותי אוניברסלי, כולל הגנה על סיכונים פיננסיים, גישה לשירותי בריאות בסיסיים איכותיים וגישה לתרופות חיוניות וחיסונים, בצורה יעילה לכל.

3.9 הפחתה של מחלות ומוות מזיהום וכימיקלים מסוכנים

עד שנת 2030, להפחית באופן משמעותי את מספר מקרי המוות והמחלות מזיהום וכימיקלים מסוכנים באוויר, במים ובקרקע.

3A יישום אמנת מסגרת ארגון הבריאות העולמי (WHO) בנושא בקרת טבק

לחזק את יישום אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא בקרת טבק בכל המדינות, לפי הצורך.

3B תמיכה במחקר, פיתוח וגישה אוניברסלית של חולים לחיסונים ותרופות

תמיכה במחקר ופיתוח של חיסונים ותרופות למחלות מדבקות, ולא מדבקות, המשפיעות בעיקר על מדינות מתפתחות. לספק גישה לתרופות חיוניות וחיסונים יקרים, בהתאם להצהרת דוחא על הסכם TRIPS ובריאות הציבור, המאשר את הזכות של מדינות מתפתחות להשתמש במלוא הזכויות והיבטים הקשורים לזכויות הקניין הרוחני הנוגעים לגמישות בהגנה על בריאות הציבור, ובפרט מתן גישה לתרופות לכל.

3C מימון בריאותי ותמיכה בכוח העבודה במדינות מתפתחות

להגדיל באופן משמעותי את מימון הבריאות ואת גיוס, פיתוח, הכשרה ושמירה של כוח העבודה הרפואי במדינות מתפתחות, במיוחד במדינות המפותחות פחות ומדינות איים קטנים.

3D שיפור מערכות אזהרה מוקדמות לסיכוני בריאות גלובליים

לחזק את יכולתן של כל המדינות, ובפרט מדינות מתפתחות, להזהיר מפני, לצמצם ולנהל סיכונים סיכונים בריאותיים לאומיים וגלובליים.

 

בישראל

נעשו צעדים משמעותיים בהגדלת תוחלת החיים והפחתה של כמה מגורמי המוות הנפוצים הקשורים למוות של ילדים ואמהות בזמן לידה. בין שנת 2000 ו-2016 שיעורי המוות מתחת לגיל 5 ירדו ב-47% (משיעור של 78 מקרי מוות ל-1,000 לידות לשיעור של 41 מקרי מוות ל-1,000 לידות). עם זאת, מספר הילדים שמתים מתחת לגיל 5 הוא עדיין גבוה מאד, 5.6 מיליון מקרי מוות בשנת 2016 לבדה. אחוז גבוה מבין מקרי המוות הללו נובע ממוות של תינוקות שרק נולדו, וילדים עניים הנמצאים בסיכון הגבוה ביותר של תמותה מתחת לגיל 5 בגלל מספר גורמי סיכון. יעד 3 בפיתוח בר קיימא נועד להקטין את התמותה של ילדים מתחת לגיל 5 לשיעור של 25 מקרי מוות ל-1,000 לידות או פחות מכך. אך אם המגמות הקיימות ימשכו, מעל 60 מדינות לא יעמדו ביעד של הפחתת מוות ילודים עד שנת 2030. כמחצית ממדינות אלו לא יוכלו להגיע ליעד אפילו עד שנת 2050.

 

יעד מספר 3 נועד גם להקטין את מקרי המוות של אמהות לפחות מ-70 מקרי מוות ביחס ל-100,000 לידות חיות. למרות ששיעור המוות של אמהות בלידה ירד ב-37% בין שנת 2000 לשנת 2015, היו כ-303,000 מקרי מוות של אמהות בלידה ברחבי העולם בשנת 2015, רובם הגדול מסיבות ברות-מניעה. בשנת 2015 סיכונים עקב הריון ולידה היו גם הסיבה המרכזית למוות בקרב נערות בגילאים 15-19. נתונים על נערות בגילאים המסוכן ביותר – בגיל 10-14 אינם בנמצא כרגע. אסטרטגיות מובילות כרגע ביעד מספר 3 הן להקטין כניסה להריון של נערות מתבגרות (דבר שקשור בצורה חזקה לשוויון מגדרי), אספקה של נתונים טובים יותר לכל הנשים והנערות, ולהשיג כיסוי עולמי של עוזרות לידה מיומנות.

 

באופן דומה, בוצעה התקדמות בשיפור הגישה למים נקיים ולסניטציה ולהפחתה של מלריה, שחפת, פוליו, והפצה של HIV/איידס. בין שנת 2000-2016, מקרים חדשים של הדבקות ב-HIV ירדו ב-66% עבור ילדים מתחת לגיל 15, וב-45% בקרב מתגברים בגילאים 15-19. עם זאת, המגמות הנוכחית פירושן ש-1 מתוך 4 מדינות לא יוכלו עדיין לעמוד ביעדים של SDGs לסיים את האיידס בקרב ילדים בקרב ילדים בני 5. 3 מתוך 4 מדינות לא יוכלו לעמוד ביעד של סיום האיידס בקרב מתבגרים. בנוסף רק חצי מהנשים במדינות מתפתחות יקבלו את הסיוע הרפואי לו הן זקוקות, והצורך בתכנון משפחה גדל באופן מעריכי עקב גידול אוכלוסין. בעוד שהצרכים מקבילם מענה באופן הדרגתי, מעל 225 מיליון נשים הן בעלות צורך באמצעי מניעה, אבל הן לא מקבלות מענה.

 

יעד 3 נועד להשיג כיסוי בריאותי עולמי, כולל גישה לתרופות חיונית ולחיסונים חיוניים. הוא מציע להפסיק את המוות בר-המניעה של תינוקות שרק נולדו ושל ילדים מתחת לגיל 5 ולסיים מחלות כמו איידס, שחפת, מלריה ומחלות שמועברות על ידי מים. לדוגמה השיעור של חיסון שלישי נגד Pertussis) DTP3) והחיסון הראשון של חיסון נגד חצבת (MCV1) הגיעו ל-86% ו-85% בהתאמה. עם זאת, כ-20 מיליון ילדים לא קיבלו את DTP3 ו-21 מיליון ילדים לא קיבלו MCV1. בערך 2 מתוך 5 מדינות נדרשות להאיץ את קצב ההתחסנות כדי להגיד ליעדי החיסון העולמיים.

 

תשומת לב לבריאות ולרווחה כוללת גם יעדים הקשורים למניעה ולטיפול בתחומים כמו חומרים ממכרים, תמותה ומוות עקב תאונות דרכים ובגלל כימיקלים מסוכנים וכן בגלל זיהום אוויר, זיהום מים, וזיהום קרקע.

 

יעד 3 בפעולה

כדי להבטיח חיים בריאים ורווחה לכולם, כולנו צריכים לפעול. על מנת להאיץ התקדמות ולתת מענה לאתגרי בריאות חדשים, כל השחקנים, ובכללם המגזר הפרטי, צריכים לשתף פעולה בפיתוח פתרונות לשירותי בריאות שעובדים עבור אנשים, משפחות, קהילות ואומות. לכל הפחות לעסק ישנה אחריות לכבד את כל זכויות האדם, ובכלל זה הזכות לבריאות. חברות קטנות, בינוניות וגדולות יכולות גם הן להרוויח ולתרום להשגת חברה בריאה. יעדי ה-SDG מהווים הזדמנות חדשה עבור המגזר הפרטי לתמוך באספקה של צרכיי בריאות מסביב לעולם באמצעות המוצרים, השירותים והפעילות העסקית שלהן, ובכלל זה שרשרת הערך ורשתות ההפצה, פעילויות תקשורתיות, פרקטיקות מקצועיות לבריאות ובטיחות ומתן הטבות לעובדים. באמצעות הבטחה כי העובדים זוכים לביטחון בתנאי ההעסקה שלהם וכי יש להם גישה לשירותי בריאות, חברות יוצרות צוות בריא יותר ומערכת יחסים טובה יותר, אשר במקרים רבים היא בעלת השפעה חיובית על היצרנות.

 

מה אפשר לעשות?

שאלות שניתן לבדוק בנוגע ליעד 3 במיזם\עסק שלי. באדיבות מצפן הקיימות, ותודה מיוחדת בהוקרה לליעד אורתר.

 

התאמת מדיניות משאבי אנוש לעקרונות בזכויות אדם, ובכלל זה מדיניות עבור איידס / HIV. ניתן להשתמש בפתרונות קיימים להדרכה (לדוגמא מה-ILO, WHO וכדומה).

קידום שיתופי פעולה עם ארגונים לא ממשלתיים בתחום שירותי הבריאות ומרפאות ציבוריות על מנת לעורר מודעות ולהגדיל את הגישה לשירותי בריאות עבור עובדים, נשים וגברים ומשפחותיהם.

הענקת תעדוף להשקעות בבריאות בפעילות העסקית.

איפשור והשקעה ברפואה ושירותי בריאות ברי השגה עבור אוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה.

מינוף של משאבי החברה (לדוגמא מו”פ, הפצה, שרשרות קירור) לתמוך באספקת שירותי בריאות ציבוריים ושל ארגונים בינלאומיים.

יעדי פיתוח הקשורים לנושא זה

בריאות טובה ורווחה אנושית יעד 3

# סביבה # חברה