תפריט
תפריט

מקסימום אימפקט: איך מייצרים שותפות בין מגזרית לקידום שינוי חברתי-סביבתי?

יעדי פיתוח הקשורים לנושא זה

strip-17
#סביבה
#טכנולוגיות חברתיות-סביבתיות

בוער לך לקדם מציאות ושינוי חברתי – סביבתי?

אבל מהי נקודת ההתערבות המתאימה שתעשה מקסימום אימפקט?

מתוך הבנה כי אנו לא יכולים להמשיך כחברה לעבוד לבד. יש קריאה ללמוד, לשתף ולעבוד יחד לשפר את החברה והסביבה בישראל.

איך עושים את זה?

איך משלבים כוחות למכפילי כוח שיוצרים שינוי? SDG – ר”ת של 17 יעדי האו”ם Sustainable Development Goals הם 17 יעדי האו”ם לפיתוח בר -קיימא שמתכללים את האתגרים הגלובליים שלנו כחברה וכסביבה.

SDG ישראל היא קהילת בעלי העניין של היעדים לפיתוח בר-קיימא של האו”ם. היעדים הגלובליים הם היעדים שעלינו, כאנושות, לממש יחד אם ברצוננו לשרוד על כדור הארץ. יש לנו כעשור, עד 2030, לשנות לחלוטין את הצורה שבה אנחנו צורכים אנרגיה, מקיימים חקלאות, מנהלים מים, מדברים עם שכנינו ועוד.

בעולם אג’נדה 2030 נתפסת כפרדיגמה העולה של המאה ה-21, מדינות, ערים, עסקים, קרנות ועוד, משתמשות במסגור של ה- SDGs כדי להגדיר את מטרותיהן, להעריך את ביצועיהם ולקדם שיתופי פעולה רחבים. ישראל נמצאת בפיגור אחרי רוב המדינות שהחלו בנקיטת מאמצים להטמעת היעדים, אך נראה שחלה התקדמות מסוימת בהיערכות של הממשלה בקידום מספר יעדים.

ביוני 2018 הנחה ראש ממשלת ישראל על הקמת צוות בין משרדי לתיאום פעולות ישראל בנושא יעדי האו”ם לפיתוח בר קיימא ולהיערך להציג את ההיערכות של ישראל ביולי 2019 באו”ם. לראשונה, ביולי האחרון, הציגה ישראל את המדידה וההיערכות להטמעת היעדים באסיפה הכללית של האו”ם בVNR.

הצורך במסגרת רעיונית לשיח המחבר בין סדר היום של ארגונים הפועלים לקידום שינוי חברתי בתחומים שונים, ומאפשר להם לעבוד יחדיו למען מטרות חברתיות שונות, הוביל מספר ארגונים לקדם את הנושא תחת “אג’נדה 2030”.  

המפגש יעסוק ביעד 17 – שותפות למען היעדים.

בעולם גלובלי של שינויים מפליגים בקצב מסחרר. הפתרון לבעיות רבות טמון ברשת יחסי הגומלין של אינטרסים וגורמים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים וסביבתיים. כיום נדמה שפערי שפה, תפיסה, ידע כמו גם חוסר הסכמה על עקרונות פעולה מקשים כולם על הגעה לפתרונות מערכתיים מוסכמים, ואף מגבירים את חוסר האמון והחשש בין המגזרים. איננו יכולים לעבוד לבד יותר. רבות מהבעיות המורכבות המונחות לפתחנו אינן ניתנות לפתרון על ידי תחום אחד – ולכן נקיים פאנל עם נציגי המגזר הממשלתי, החברתי-סביבתי והעסקי בפאנל רב מגזרי: ממשלה משקיעי אימפקט יזמים חברה אזרחית ומגזר שלישי (נציגים מ”אג’נדה 2030″).

מתי: 30/05/2019

18:45

איפה: בפאב הדיזי פרישזון בתל אביב
האירוע פתוח לכלל הציבור, ומטרתנו לעורר שיח קשוב ונגיש ולתמוך בכל מי שמעוניין להטמיע את היעדים.

האירוע ללא עלות כחלק מפעילות הקהילה אך בהרשמה מוקדמת מראש כאן>>

יעדי פיתוח הקשורים לנושא זה

strip-17
#סביבה
#טכנולוגיות חברתיות-סביבתיות