תפריט
תפריט
רשת קהילות אנרגיה ישראל

רשת קהילות אנרגיה ישראל

SDG ראשי

p_ icons1

 

SDG ראשי

p_ icons7

 

SDG משני

אודות

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

רשת קהילות אנרגיה מתחדשת: הרשת תקדם מגוון צורות של בעלות מקומית ואזרחית על מיזמי אנרגיה מתחדשת, בהתאם לבעלי העניין המעורבים, זמינות המשאבים והביקוש בקהילה. זהו מהלך חיוני בהגעה ליעדי ייצור האנרגיה המתחדשת, כמו כם כמבנה חברתי-כלכלי המקדם דמוקרטיזציה של משק החשמל, שוויון וחוסן חברתי ושליטה מקומית. עסקים אלו יהיו בבעלות וניהול חבריהם, בין אם הם לקוחות, עובדים או תושבים, כאשר הרווחים יופנו חזרה לטובת הקהילה. מעבר להפניית הרווחים לטובת הקהילה, קהילות אנרגיה מתחדשת מאפשרות לאזרחים שאין באפשרותם להתקין מערכות לייצור אנרגיה מתחדשת באופן עצמאי (קושי פיננסי/מחסור בשטח) לקחת חלק במיזמים אלו על-ידי השקעה כספית בפרויקט ולקיחת חלק בהחלטות וברווחים, או תשלום דמי חבר בלבד ואפשרות להשפיע על ההחלטות.

קהילה#

מוצר#

פרטי קשר

מה מודדים?

1.5.4 \11B מס' מכלל גופי השלטון המקומי באחוזים המאמצים ומיישמים אסטרטגיות מקומיות להפחתת סיכונים, בהתאם לאסטרטגיות לאומיות להפחתת סיכונים כתוצאה מאסונות ברמת חוסן אנרגטי במהלך 3 שנים.
7.2.1 שיעור ייצור האנרגיה ממקורות מתחדשים מסך כל ייצור האנרגיה של הרשות במשך 3 שנים.
10.1.1 שיעורי הצמיחה של הוצאות משק הבית \ הכנסה לנפש בקרב 40 % הנמוכים באוכלוסיה - שכונות מוחלשות לפי הלמ"ס כתוצאה מגריד אנרגיה מתחדשת

הגישה אפשרית רק לחברי קהילת SDG ישראל. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים – בואו נבדוק שאתם חברים בקהילה שלנו. 

אם אנחנו חברים – לחצו כאן 

 יש לנו אחלה אקוסיסטם – תצטרפו