תפריט
תפריט
אקואושן

אקואושן

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

אקואושן הינה עמותה ישראלית שהוקמה בשנת 2002 ע”י מדענים ואנשי סביבה. מטרותיה של העמותה הן לקדם את שימור הסביבה החופית והימית באזורינו וכן להגביר את מודעות הציבור באמצעות מחקר, חינוך ופעילות קהילתית רחבה.

מה מודדים?

14.1.2 מדד/אינדקס האאוטריפיקציה (עליה באצות וצמחי מים) וצפיפות פסולת הפלסטיק הצפה על פני המים, בחופים בשיתוף משרד להגנ"ס מדד חוף נקי אחת לחודש וסקרים.

14.5.1.שיעור האזורים הימיים המוגנים ביחס לכלל האזורים הימיים על פי יחס שמורות הטבע הימיות בשיתוף עם אנשי הים התיכון אחת לשנה


4.7.1 חינוך לפיתוח בר קיימא ואזרחות גלובאלית דרך תוכנית לימודים
לתלמידים מכיתות ג'-י"ב דרך שאלון איכותני קבלת ידע חדש מיומנויות - אחת לשנה. דרך אתני, מצב סוציו אקונומי פריפריה.
למורים דרך השתלמויות כל בתיה"ס שאלון, אחת לשנה.

14C.1
מספר חופים ורשויות חופיות המתקדמות הנמצאות בתהליכי שימור ושימוש בר-קיימא באוקיינוסים ובמשאבים שלהם ומקבלות קריטריון של דגל כחול אחת לשנה.