תפריט
תפריט
ביה”ס הישראלי לסיוע הומניטארי

ביה”ס הישראלי לסיוע הומניטארי

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

מטרתנו ליצור סטנדרטיזציה של נושא הסיוע ההומניטארי בישראל תוך הצמדות להגדרות הבינ"ל מחד, ומאידך למנף ידע זה לפעילות בין לאומית, ובכך למצב את הערך המוסף הישראלי כמוביל בתחומו בכל הכרוך בסיוע הומניטארי. בית הספר משמש כגוף מכשיר, חוקר ומייעץ בנושאים כדוגמת רפואת חירום, סיוע פסיכו-סוציאלי, לוגיסטיקה ותיאום, מגדר ועוד. ההכשרות והקורסים השונים ניתנים במסגרת שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל. לצד מוסדות אלו, בית הספר עובד עם משרדים וגופים ממשלתיים כדוגמת משרד הרווחה, משרד החוץ ומשרד הביטחון כמו גם אל מול ארגוני חברה אזרחית. צוות אנשי המקצוע של בית הספר מהווה את עיקר ייחודו של הארגון, זאת בזכות הניסיון הרב, הן ברמת השטח והן ברמה האקדמית. אנו רואים בעיסוק בנושא החירום בארץ כזכות גדולה, זאת מתוך מקום הארגון בתווך שבין מגזרים שונים ומתוך הזדהות ערכית ואתית עם חשיבות הנושא.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

חיבורים_ונטוורקינג
תוכן_מקצועי
הזמנה_לשותפות_

מה מודדים?

המדידה נעשית כיום בעיקר באמצעות בחינת איכות בניית תכניות התערבות ברמה הארגונית של הגופים אותם אנו מכשירים, וכן נפח אנשי המקצוע שאנחנו מכשירים.

B11- מספר המדינות המאמצות ומיישמות אסטרטגיות לאומיות להפחתת סיכונים בזמן אסון, בהתאם למסגרת להפחתת סיכונים כתוצאה מאסונות 2015-2030 (Sendai Framework).

B11.2 - שיעור באחוזים של גורמי ממשל מקומי המאמצים ומיישמים אסטרטגיות מקומיות להפחתת סיכון כתוצאה מאסון, בהתאם לאסטרטגיות לאומיות להפחתת סיכוני אסון.

1.5.4 - שיעור מכלל גופי השלטון המקומי באחוזים המאמצים ומיישמים אסטרטגיות מקומיות להפחתת סיכונים, בהתאם לאסטרטגיות לאומיות להפחתת סיכונים כתוצאה מאסונות