תפריט
תפריט
במבוקס

במבוקס

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

פיתוח פתרונות טכנולוגיים וכלכליים להחדרת מוצרי הגיינה ידידותיים לסביבה לציבור.

פרטי קשר

shihor5@gmail.com

עיר: רמת השרון

מה מודדים?

11.7.2 צמצום צריכת חומר גלם ראשוני - עצים בשנה ביחידת טון
15.1.1 שטח היער כאחוז מכל שטח הקרקע.
15.3.1 שיעור שטחי האדמה הפגועים ביחס לסך הכל שטחי האדמה.
6.4.1 שינוי ביעילות השימוש במים לאורך זמן. דרך תהליך הייצור ודרך שינוי חומר הגלם - טון במבוק
13.2.1 מס’ המדינות בהן מוטמע פיתוח פתרונות להקטנת פליטות גזי חממה - צמצום פליטת פד”ח ברמת העסק