תפריט
תפריט
גני עם קהילה מקיימת

גני עם קהילה מקיימת

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

גני עם הוא מושב שנוסד בשנת 1932 ואשר נמצא במרקם העירוני של הוד השרון. הקהילה מונה כ 100 בתי אב, כ 330 תושבים מגיל אפס עד 100. האוכלוסייה משכילה וברמה סוציואקונומית גבוהה לפיכך, הטמעה של סדר יום של אורח חיים בר קיימא הצליחה בעבר עם הקמת מרכז מחזור כבר בשנת 2010. הגישה "חיים של עולם אחד" היא יוזמה של האו"ם ליצירת מתווה עקרונות עולמי במטרה לייצר איכות חיים בטביעת רגל של עולם אחד. כלומר, אורח החיים שאינו מהווה עומס יתר על יכולות כדור הארץ. אנו רוצים לייצר מסגרת פורצת דרך שבה אנו כיישוב כפרי נהיה דוגמא ליישובים אחרים במועצה אזורית דרום השרון ובארץ, לעבור לאורח חיים מקיים מתוך רצון לייצר איכות חיים לנו ולילדנו כאן בגני עם, לייצר מתווה שיאפשר ליישובים כפריים לשמר את אורח החיים, לשפר את אורח החיים ואולי בסופו של תהליך לצמצם גם את מספר העולמות שבם אנו חיים ושאת משאביהם אנו מכלים.

פרטי קשר

ganey_am@017.net.il

עיר: מושב גני עם

מה מודדים?

11.3.2 שיעור באחוזים של היישובים במועצה אזורית דרום השרון עם מבנה השתתפות ישיר של החברה האזרחית בתכנון וניהול עירוני, הפועל באופן קבוע ודמוקרטי. קהילות מקיימות: מס' היישובים שיטעימו תהליך של קהילה מקיימת לאורך שנה.
דרך פעילות בווועדה לאיכות הסביבה במועצה. במועצה אזורית דרום השרון יש 31 יישובים, המטרה היא להכניס לתהליך של הפיכה מקהילה קיימת לקהילה מקיימת כמה שיותר קהילות במועצה בדגם של גני עם.
(נכון להיום 2 יישובים: גני עם, קהילה מקיימת וקיבוץ עינת קיבל החלטה לאחרונה להיכנס למסלול.)

7.2.1 שיעור יייצור האנרגיה ממקורות מתחדשים מסך כל ייצור האנרגיה. הגדלת ייצור אנרגיה נקיה: לקדם גגות סולאריים ומערכות של הום ביוגז דרך מדידת מספר בתים יצטרפו למיזם הגגות הסולאריים, ובכמה בתים יתקינו מערכות של הום ביוגז בשנה.