תפריט
תפריט
החיים עצמם בבית הספר

החיים עצמם בבית הספר

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

הטמעת למידת קיימות ואזרחות גלובאלית במערכת החינוך. הרצאות למורים ולתלמידים ופיתוח חומרים לימודיים מעשירים לשימוש המורים בכיתות. מתמקדים בשתי תוכניות לימודים העוסקות ב:1. משבר האקלים 2. צרכנות בעולם גלובאלי. הפעילות מתבצעת כפיילוט בשיתוף פעולה ובתמיכה של אגף חינוך של מועצה אזורית, בשאיפה לשיתופי פעולה נוספים.

פרטי קשר

ronitnitzan@gmail.com

עיר: עמק יזרעאל

מה מודדים?

1. כל פעילות מלווה באיסוף נתונים על ידי שאלונים הבוחנים: הבנת הנושא, עמדות טרם ביצוע הפעילות ולאחריה, נכונות לשנות הרגלים וכן שינוי הרגלים בפועל בחלוף חודשיים. את השאלונים ימלאו מורים ותלמידים אשר ייקחו חלק בתוכנית.
2. יאספו נתונים לגבי: קידום יוזמות בית ספריות ונקיטת צעדים של מעורבות אזרחית כגון השתתפות (בית ספרית או של יחידים) במצעד האקלים, קידום ומעורבות ביוזמות קהילתיות וכו'.