תפריט
תפריט
הקואליציה לקידום סחר הוגן בישראל

הקואליציה לקידום סחר הוגן בישראל

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

אודות

הקואוליציה לקידום סחר הוגן בישראל היא ברית בין ארגוני סביבה, עובדים, זכויות אדם, אחריות תאגידית ועוד המשתפים פעולה לקידום צריכה אתית וסחר הוגן בקרב צרכנים פרטיים, מוסדות ציבור ועסקים. הקואליציה הוקמה בכדי להעלות את נושא ה'סחר הוגן' לסדר היום הציבורי בישראל ואת הנושאים שאיתם הוא מתמודד - ניצול אנשים בעבודה, עבודת ילדים, עבדות, פגיעה בסביבה בייצור, חוסר שוויון מגדרי בעבודה, עוני קיצוני ועוד.

פרטי קשרעיר: חיפה

מה מודדים?

12.7.1 מספר מוסדות מדינה/ערים המיישמות מדיניות רכש ברת קיימא ותוכניות פעולה - ספציפית בדגש על סחר הוגן.

12.6.1 מספר החברות המדווחות על שקיפות בשרשראות הייצור