תפריט
תפריט
התכנית הצפונית לסימביוזה תעשייתית

התכנית הצפונית לסימביוזה תעשייתית

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

אודות

סימביוזה תעשייתית היא אחת מאבני היסוד של כלכלה מעגלית. בשורה אחת: להפוך פסולת של ארגון אחד לחומר גלם של ארגון אחר. ארגונים תעשייתיים מייצרים פסולות ותוצרי לוואי. בעזרת מערכת מידע, חדשנות, עקרונות של כלכלה מעגלית ופעילות יזומה אנחנו מקשרים בין ארגונים, יוצרים שיתופי פעולה ומנסים להפוך פסולות של ארגון אחד לחומרי גלם של ארגונים אחרים. בכך אנחנו יוצרים בפועל כלכלה מעגלית.

מה מודדים?

11.6.1 שיעור באחוזים של פסולת מוצקה עירונית שנאספת באופן קבוע ואשר פורקים אותה בצורה נאותה, מכלל הפסולת המוצקה העירונית שנוצרה, לפי ערים בטון, בשנה.
12.2.1 סך צריכת חומרי גלם ראשוניים (*מסה ביולוגית, דלקים מאובנים ומתכות), סך צריכת חומרי גלם ראשוניים (*מסה ביולוגית, דלקים מאובנים ומתכות) לנפש, סך צריכת חומרי גלם ראשוניים (*מסה ביולוגית, דלקים מאובנים ומתכות) לתוצר. ניהול בר קיימא ושימוש יעיל של משאבי טבע נמדד אחת לשנה.
12.5.1 הפחתת פסולת ועידוד מחזור עד לשנת 2030 הפחתה משמעותית של ייצור האשפה באמצעות מניעה, הפחתה, מחזור ושימוש מחדש. שיעור המיחזור ברמה הארצית, טונות של חומר ממוחזר בשנה. (אנרגיה