תפריט
תפריט
יזמים צעירים ישראל

יזמים צעירים ישראל

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

אודות

העצמה ויצירת מוביליות תעסוקתית בקרב בני נוער הכשרה וחינוך בני נוער ליזמות עסקית עם אימפקט חברתי אצלנו "כל אחד יכול" תכנית המאמינה בכישורים ובכשרונות ומאפשרת לבני הנוער להביאם לידי ביטוי. (ללא קשר להישגים לימודיים, להבדלים חברתיים, גיאוגרפיים, מגדריים, ותרבותיים)

מה מודדים?

4.3.1 שיעור באחוזים של השתתפות בני נוער בחינוך והכשרה לא פורמליים במהלך 12 החודשים האחרונים, לפי מין, ביזמות. בחינה לפי שנה.

4.4.1 שיעור באחוזים של בני נוער בעלי כישורי טכנולוגיית מידע ותקשורת (ICT), לפי סוג המיומנות - דגש על יזמות. בחינה לפי שנה.

4.5.1 מדדי שיוויון נהוגים בחינוך (לפי נקבה / זכר, כפרי / עירוני, שני עשירונים עליונים / תחתונים ואחרים כגון בעלי מוגבלויות, השתייכות לאוכלוסיית ילידים ונפגעי קונפליקטים, ככל שמידע נהיה זמין) לפי שנה.

4.7.1 באיזו מידה (i) חינוך לאזרחות גלובלית (ii) חינוך לפיתוח בר-קיימא, לרבות שוויון מגדרי וזכויות אדם, מיושמים בכל הרמות במסגרת (א) מדיניות חינוך לאומית; (ב) תכניות לימודים; (ג) השכלת מורים; (ד) הערכת התלמידים על פי סקר שנתי