תפריט
תפריט
יער מאכל – בית לחם הגלילית

יער מאכל – בית לחם הגלילית

SDG ראשי

p_ icons7 p_ icons7

SDG משני

p_ icons7 p_ icons7

אודות

יער המאכל בית לחם הגלילית הוא מיזם לשיקום המערכת האקולוגית: ריפוי הקרקע, מניעת סחף, זימון מגוון ביולוגי ומתן ביטחון תזונתי למינים בסכנת הכחדה, הגדלת הביומסה, קיבוע פד"ח, יצירת קומפוסט איכותי להזנה חוזרת של הקרקע, מתן תנאים למערכת יציבה ומגוונת, אדפטיבית למזיקים ומחלות. כל זאת תוך כדי גידול פרי וירק לאדם, והכשרת האוכלוסייה לפרקטיקות של קיימות, לטובת שימוש אחראי וטיוב משאבי המערכת עבורנו ועבור הדורות הבאים.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג
הצטרפות לפעילות
שיתוף הפעילות
תמיכה בעשייה

מה מודדים?

6.3.1 מדידה של מי השפכים המטופלים בצורה בטיחותית, במ׳׳ק, אחת לשנה.

12.5.1 - כמות בק׳׳ג של חומר העובר מחזור דרך יער המאכל.

13.2.1 - אסטרטגיה למיתון השפעת שינויי אקלים - מדידה של ספיחת ק׳׳ג CO2, נמדד אחת לשנה על פי מספר הפריטים ביעד המאכל.

13.3.2 - עבודה עם מועצות מקומיות ומשרדי ממשלה המסבסדים פעילות ביעד המאכל ליישובים. נמדד על פי כמות מבקרים בשנה.

15.1.1 - שטח היער בקמ׳׳ר, מדווח אחת לשנה.
15.2.1 - ניהול יער בר קיימא וחינוך באתר.
15.3.1 - כמות כיסוי היער על המדרון של יער המאכל, נמדד כאחוז מההר המכוסה יער, מדווח אחת לשנה.
15.8.1 - חינוך והטמעה של אסטרטגיות למניעת כניסת מיני צמחיה ובע׳׳ח פולשים. מדווח כסקירה בסוף שנה.