תפריט
תפריט
עבודה שווה בע”מ

עבודה שווה בע”מ

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7 p_ icons7

אודות

"עבודה שווה" הינה חברה לתועלת הציבור, מטרתנו להוביל שינוי בתרבות הארגונית הישראלית, זאת על מנת לייצר מציאות חברתית חדשה בה סביבת העבודה של כל עובדת ועובד, תהיה מגוונת מכילה ומכבדת עבור שני המינים. ​מתוך הבנה כי יש לבצע התאמה של מבנה שוק העבודה לכח העבודה העדכני, קרי נשים - המעוניינות בעצמאות מקצועית וכלכלית, וגברים - המעוניינים בחיי משפחה מאוזנים, הכוללים אבהות משמעותית. בעידן הנוכחי חברות מובילות במגזר הפרטי הפנימו שהגיע העת לפעול לשינוי נורמות תרבותיות ארגוניות - חלקן במסגרת פעילותן בתחום האחריות תאגידית, חלקן מתוך הבנת הערך הכלכלי הטמון בגיוון מגדרי, חלקן מתוך חובה תאגידית ומסחרית, וחלקן מתוך הבנת מגמות רגולטוריות ותרבותיות - חברתיות, המעצבות את שוק העבודה העתידי, בו גיוון מגדרי הוא חלק בלתי נפרד. רוב הארגונים נתקלים בקשיים בבואם ליישם את התהליך, וזקוקים לכלים ומידע. עבודה שווה מציעה מוצר ייחודי הכולל מחקר, דרכי פתרון והמלצות לשיפור, ליווי להשגת היעדים ומדד השוואתי כלל משקי וסקטוריאלי שיהווה מגדלור עבור החברה והמשק כולו בהשגת שוויון מגדרי בשוק העבודה.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

_גיוס_השקעה_או_תמיכה_כספית
חיבורים_ונטוורקינג
הזמנה_לשותפות_

מה מודדים?

4.4. ICT שיעור באחוזים של מבוגרות בתוכנית "מחוברות" בעלות כישורי טכנולוגיית מידע ותקשורת (סוג המיומנות) - מיומנויות פיננסית, ידע טכנולוגי, תמיכה שחוזרות לשוק התעסוקה לאחר חופשת לידה - אחת לחצי שנה.
5.5.2 שיעור נשים בתפקידי ניהול (מטעם המעסיק, מטעם העובדות) אחת לשנה.
5C.1 שיעור באחוזים של תוכניות ומדיניות שהינן בעלות מערכות למעקב
וביצוע הקצאות ציבוריות לשוויון מגדרי והעצמת נשים אחת לשנה.
8.5.1 הכנסה ממוצעת לשעה של נשים, לפי משלח יד, גיל מין, אתני ואנשים מגבלה לפני ואחרי התוכנית \ מעורבות, אחת לשנה.