תפריט
תפריט
עץ בעיר

עץ בעיר

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

עץבעיר מטפח דירת מגורים שכורה ושיתופית בלב תל-אביב, המשמשת כדגם חי לאורח-חיים בר-קַיָּמא אפשרי ונגיש בִּתנאי החיים של ציבור רחב. הדירה משמשת כמוקד למידה בקורסים, בסדנאות, בסיורים וּבמפגשים. תחומי העיסוק חובקים את כל תחומי החיים, עם דגש על כבוד לחומר ולמלאכה -- קומפוסט, מים, תזונה מתחשבת, ניקיון נקי, טיפוח, שימוש חוזר, מלאכות-יד, עצים, חקלאות עירונית וגינון בר-קַיָּמא. עץבעיר פועל כעוסק מורשה, והדיירות והדיירים מקדישות'ים את חייהן'ם לטיפוח המקום וּלהפעלתו לצד מעורבות בַּעֲשייה סביבתית במעגלים רחבים יותר, בדגש גדל והולך על האתגרים הדחופים שמַצּיב בפנינו משבר האקלים.

מה מודדים?

13.3.2 איזון פחמני ביחס של התמרת הקומפוסט לצמצום פד”ח \ פליטת גזי חממה.
11.7.1 שיעור של תהליכי שיתוף ציבור בתכנון וניהול ומחקר, ועשייה (יוזמות בשטח) בר קיימא במרחב העירוני.
11.7.2 שיעור השטח העירוני הפתוח ונגיש לכלל האוכלוסיה.