תפריט
תפריט
Gyntools

Gyntools

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

אודות

ג'יינטולס מפתחת מערכות דיאגנוסטיקה גניקולוגיות שמדייקות את האבחנות הניתנות היום, לרווחת הנשים המאובחנות ולצמצום טיפולים מיותרים , זמן בדיקה ועלויות של מערכות בריאות.

מה מודדים?

מדד 5.6 גישה אוניברסלית לבריאות וזכויות של פיריון ורבייה להבטיח גישה אוניברסלית לבריאות המינית והפיריון וזכויות הפוריות
דרך מדידה של שיעור הנשים במדינות מפותחות שזכו לאיבחון נכון ולטיפול מדויק , ניתן להראות קורלציה מחקרית בין אחבון וטיפול נכון לבין צמצום בעיות פוריות אחת לשנה.
בהמשך הדרך הכוונה לתת מענה למדינות מתפתחות.