תפריט
תפריט
Conbo.ai

Conbo.ai

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7 p_ icons7

אודות

Global supply chains are broken, and maritime facilities are the most significant bottlenecks. Maritime facilities struggle to adapt to modern data handling solutions that can save up to 35% of their expenses while dramatically increasing their yields. Conbo.ai revolutionizes logistic hubs efficiency by leveraging existing visual data and 'Artificial-Intuition' (patent-pending) data fusion technology to create predictability in supply chains. A SaaS-based solution effortlessly deployed and designed from the ground up for logistic hubs challenges.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג

מה מודדים?

8.8.1 - תדירות של פציעות תעסוקתיות קטלניות ולא קטלניות, לפי מין וסטטוס מעמד מהגר, נמדד אחת לשנה, לנגד בנצ׳מארק של שנה קודמת.

9.1.1 - היקפי נוסעים ותובלה, לפי סוג תחבורה, נמדד אחת לשנה.

9.4.1 - עצימות פחמנית - הנמדדת כמדרך הפחמני ב-CO2e של כלל תנועת הרכבים (משאיות) בטרמינלים, נמדד אחת לשנה.

13.2.1 - לחברה יש מדיניות לגבי פליטות הנמדדת בכמות CO2e של תנועת רכבים בטרמינלים, אחת לשנה, לנגד בנצ׳מארק של נמל/ים בגודל מקביל.