תפריט
תפריט
AB Advisor ליווי לצמיחת לומדים לצרכי הלומד והמורה

AB Advisor ליווי לצמיחת לומדים לצרכי הלומד והמורה

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

אודות

ליווי לצמיחת לומדים באמצעות מדידה הוליסטית ומותאמת לצרכי הלומד והמורה. תלמידים ומורים זקוקים לתפיסה הוליסטית של הלומד ושל תהליכי הלמידה כדי ליצור סביבה שתתמוך בכל תלמיד, בכל זמן נתון. המוצר תומך בכל תהליכי הלמידה - קוגניטיבים, רגשיים וחברתיים, ומסייע לפיתוח וביסוס של מיומנויות, עמדות, ערכים, אוריינות וידע באמצעות איסוף מידע מפלטפורמות הלמידה השונות, שאלות ותשובות, מיפוי למידה ויצירת פרופילי לומדים. ניתוח המטאדאטה של הלומדים המשתמשים במערכת מאפשר הסקת מסקנות לגבי תהליכי הלמידה והתאמת שיטות וכלי למידה ללומדים באופן אישי, ובכל זמן שבו יש צורך בשינוי ובחינה מחודשת של מטרות הלמידה והאסטרטגיות, השיטות והכלים שנבחרו למימושן.

מה מודדים?

דרך פעילות הפלטפורמה שלנו, נמדוד את היקף היכולות המקצועיות שיאפשרו יזמות והשתלבות בשוק התעסוקה בעתיד אצל התלמידים, ואת השינוי בהן לאורך שנת הלימודים. הדבר יעשה באמצעות העברת שאלונים שיאספו מידע לאורך שנה ויבדקו שיפור או שינוי לאורך השנה במיומנויות האלו, כמו גם מתאמים של השינוי הזה עם הישגים לימודיים, ודיווחי מורים על אקלים כיתתי והתנהגות אישית.
נמדוד ונשווה את רמת מיומנויות המאה ה-21 של תלמידי חט''ב לפני השימוש בABA, ובתום שנת שימוש מלאה. היעד הוא להשיג שיפור ראשון של כ-10% לפחות. כאשר המוצר יהיה בשל (גירסה שתכלול גם הצעת תכני למידה מותאמים אישית) נצפה לשיפור דרמטי של עשרות אחוזים ברמת המיומנות אצל תלמידי העל-יסודי.