תפריט
תפריט
AgriFriend

AgriFriend

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

AgriFriend הוא סטארט אפ חברתי לפיתוח מקצועי של חקלאים במדינות מתפתחות. AgriFriend פותר את הבעיה הקשה של חוסר נגישות לידע מקצועי חקלאי, הגורם לפרודקטיביות נמוכה ולאחד מהסיבות המרכזיות למשבר החקלאות במדינות מתפתחות. בזכות הטכנולוגיה,אנו מצליחים ללמד את המשתמשים כל מה שהם צריכים, מההתחלה ועד הסוף, בצורה חדשנית וייחודית. הערך והייחודיות שלנו באים לידי ביטוי בכך שאוספים את כל המידע הקיים בסוג הגידול של החקלאי, מנתחים אותו, מנגישים ומפשטים כדי שיענו על הצרכים המדוייקים של החקלאי. בנוס, מפתחים כלים חדשים על מנת לפתור את האתגרים והכאבים של החקלאים אשר אין להן פתרון כיום. AgriFriend הופכת את החקלאות המסורתית לחכמה, בלחיצת כפתור.

מה מודדים?

2.3.1 תפוקה ליחידת ייצור (עובד בסקטור החקלאי) לפי סיווג של חוואות/תוצרים מהחי/מזון מהצומח מבוסס יער ולפי פילוח דמוגרפי (ילדים, נשים, אתני)
2.3.2 הכנסה ממוצעת של יצרני מזון בהיקף קטן, לפי מין והשתייכות לאוכלוסיית ילידים
2.4.1 שיעור באחוזים של השטח החקלאי בחקלאות יצרנית וברת קיימא
1.5.2 הפסד כלכלי ישיר המיוחס לאסונות, ביחס לתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג)
שווי הדולר של עזרה כספית וטכנית (כולל דרך שיתוף פעולה בצפון-דרום, דרום-דרום ושיתוף פעולה משולש - מדינות תורמות, מדינות מקבלות וארגונים בינלאומיים, לפי הגדרות הבנק העולמי) המחויבים למדינות מתפתחות.
17.7.1 הסכום הכולל של המימון המאושר למדינות מתפתחות לקידום פיתוח, העברה, הפצה והטמעה של טכנולוגיות סביבתיות.