תפריט
תפריט
Baromar

Baromar

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7 p_ icons7

אודות

ברומאר אוגרת אנרגיה לתקופות ארוכות בכמויות גדולות (סדר גודל ג'יגהוואט-שעה ומעלה) בעזרת אוויר דחוס במתקנים תת-ימיים. ייחודיות המוצר נובעת מתכנון מבנה תת מימי קשיח מבטון ימי ידידותי לסביבה, ללא חלקים נעים העושה שימוש בלחץ ההידרו-סטטי של הים על מנת להפחית עלויות לרמות נמוכות במיוחד. בכך פותחים שוק גדול לאגירה בהיקפים גדולים בטכנולוגיית CAES (Compressed Air Energy Storage) המוכחת.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג

מה מודדים?

7.3.1 - נמדד ככמות גיגא וואט שעה שנאגר בשנה. נמדד גם כתמהיל מאנרגיה נקיה.

12.2.1 - סך צריכת חומרי גלם ראשוניים (*מסה ביולוגית, דלקים מאובנים ומתכות) בהקמת כל מתקן.

13.2.1 - תמיכה באסטרטגיות לאומיות להתמודדות עם שינויי האקלים דרך שימוש באנרגיה מתחדשת. טכנולוגיית ברומאר מאפשרת אגירה של כמויות גדולות של אנרגיה מתחדשת והופכת פיזיבלית שימוש רחב יותר באנרגיות מתחדשות.