תפריט
תפריט
BEINCO

BEINCO

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

אודות

אנחנו מעצבים ומנחים תהליכים השתתפותיים ברי-קיימא בארגונים, צוותים וקהילות. הכלים של BEINCO מבוססים על התנסות ומעודדים נוכחות, תקשורת חיובית ויצירה משותפת. אנו עובדים עם הכלים החדשניים ביותר בעולם כיום בתחום המנהיגות ההשתתפותית על מנת לגלות את החכמה הקולקטיבית בארגון, קהילה או קבוצה, ליצור מחויבות מתוך חיבור ולהגיע לתוצאות אפקטיביות.

מה מודדים?

מדידה של ליווי תהליכים של שיתוף ציבור (11.3.2)
ליווי של חמישה תהליכי שיתוף ציבור אסטרטגיים בשנה עם ייצוג של לפחות 70% מהאוכלוסייה הרלוונטית.
התהליך יערך באמצעות שאלונים, שיחות פנים מול פנים, קבוצות מיקוד ואירועי שיא (האקאתונים, מרחבים פתוחים).