תפריט
תפריט
Bio-Fence

Bio-Fence

SDG ראשי

p_ icons7 p_ icons7 p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

Bio-fence is dramatically Decrease Morbidity & Mortality Caused by Contaminated Food Bio-Fence develops a novel Anti microbial molecule that can be inserted into any coating or paint which is common in food sites The Anti Microbial surface can reduce up to 99.999% of microorganism on surfaces and by that reduce dramatically the present of hazard pathogens like Listeria monocytogenes, Salmonella and Campylobacter. It is Safe, Highly active, Low cost and stable and can be regenerated easily. Bio Fence team members are highly experienced researchers from the world of coating and food hygiene.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג
הצטרפות לפעילות
שיתוף הפעילות

מה מודדים?

3.9.2 צמצום החשיפה לתברואה לא בטוחה לחידקים פתוגניים לבני אדם, וירוסים וחידקים אחרים סביבתיים מדידה אחת לשנה. דרך סביבה יותר בטוחה לפני ולאחר השימוש עם Biofence
בתחבורה , בתיירות.מדידה איכותנית של תחושת ביטחון בלקוחות.

6.6.1 צמצום מתכות רעילות במי תהום דרך שימוש בפתרון (גם בהשוואה לרגולציה) כחלק משינוי לאורך זמן בהיקף המערכות האקולוגיות הקשורות למים מדידה אחת לשנה. 

12.3.1A צמצום החשיפה לפסולת איבוד מזון אחת לשנה. 

5.5.2 שיעור באחוזים של נשים בתפקידי ניהול בשנה.