תפריט
תפריט
City Transformer

City Transformer

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7 p_ icons7

אודות

City Transformer מפתחים את פתרון התחבורה החשמלי הראשון בעולם המייצר טרנספורמציה במימדים והתנהגות הנהיגה בעיר. הפתרון מביא תשובה לאתגרים מורכבים הנוגעים בתחבורה בערים.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג

מה מודדים?

12.2.1 - סך צריכת חומרי גלם ראשוניים (דלקים מאובנים ומתכות, וחומרים אחרים) לייצור הרכבים, נמדד אחת לשנה.
11.2.1 - מספר המשתמשים בשנה ברכבים כתחבורה ציבורית/כהשלמה לתחבורה ציבורית, לפי מין, גיל ובעלי מוגבלויות.
9.4.1 - נמדד כמדרך פחמני ב-CO2e, שנחסך כתוצאה משימוש ב-City-1, לעומת רכב שיתופי סטנדרטי.