תפריט
תפריט
Count Me

Count Me

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

Count-me מקדמת עתיד של שיתוף-נסיעות, דבר שיפחית את ההשפעה הסביבתית וכלכלית של עומס תנועה. Count-me מייצרת מידע בזמן אמיתי על כמות הנוסעים במסלולי HOV ומחברת את המידע בצורה מדויקת לבקרה ומערכות SaaS.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג

מה מודדים?

9.1 - כמות הנוסעים המשתמשים באפליקציית Count Me, במהלך נסיעה, לפי סוג תחבורה, כמות הנוסעים ברכב, בשנה.
9.4 - המדרך הפחמני פר נוסע, נמדד אחת לשנה כסה׳׳כ השינוי במסלול (נמדד כק׳׳מ המומרים לפליטות CO2e), כנגד תחבורה חלופית.
11.6.2 - נמדד כשינוי ברמות ממוצעות שנתיות של חומר חלקיקי עדין (למשל PM2.5 ו- PM10) בערים (משוקלל אוכלוסייה) הנפלט כתוצאה משימוש ברכבים - נמדד אחת לשנה.