תפריט
תפריט
DockTech

DockTech

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7 p_ icons7

אודות

דוקטק יוצרת תשתית דיגיטלית בנתיני מים עבור נמלים במטרה להגדיל את יעילות שרשרת האספקה ולהקטין את הפליטות כתוצאה מתובלה ימית. באמצעות תשתית דיגיטלית, רשויות נמל יכולות להבחין בנתונים דינמיים וסטטיים ולזהות תובנות תפעוליות בזמן אמת. בנוסף, הטכנולוגיה מאפשרת להפחית את סיכוני הניווט, להגדיל את יעילות התובלה ולייצר תחזיות עתידיות לגבי תנאים סביבתיים של נתיבי השיט.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג
שיתוף הפעילות

מה מודדים?

12.2.1 - סך צריכת חומרי גלם ראשוניים, ספציפית, כמות מ׳׳ק דלקים מאובנים בשנה.
9.1.2 - כמות הספינות תובלה,בתחבורה ימית לשנה הנחסכים כתוצאה משימוש בדוקטק.
13.2.1 - תמיכה באסטרטגיות לאומיות להתמודדות עם שינויי האקלים דרך התייעלות נמלים.