תפריט
תפריט
EyeKnow AI

EyeKnow AI

SDG ראשי

p_ icons7 p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

באמצעות שילוב ייחודי של ראייה ממוחשבת, קטעי AI ו- CCTV, אנו מסוגלים למדוד ולעקוב אחר מספר רב של מדדי תאימות לבריאות, בטיחות, התקדמות פיתוח ורגולציה, במעונות יום, בבתי ספר, בבתי אבות ובבניינים אחרים.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג
תמיכה בעשייה
השתתפות בפיילוט

מה מודדים?

4.2.1 שיעור באחוזים מכלל הילדים בגן\אזור ביחס לגנים\למדינה\גוף מתכלל, מתחת לגיל 5 הנמצאים במעקב התפתחותי בהיבטי בריאות, ורווחה נפשית, שחוו תנועות אגרסיביות כשהמעקב הוא בין הגורם המטפל בצוות לבין הילדים, בחלוקה לפי מין, אחת לרבעון. (נגישות לחינוך יסודי)
צמצום כמות האירועים האגרסיביים ברבעון בגן.
צמצום כמות האירועים האגרסיביים פר ילד ברבעון בגן. (כחצי שנה מהטמעת המערכת).


10.3.1 שיעור באחוזים של תושבים שדיווחו שחשו מופלים או שהוטרדו באופן אישי, במהלך 12
החודשים האחרונים, על בסיס אפליה האסורה על פי חוק זכויות האדם הבינלאומי, גיל מין, אתני, מצב סוציו. (תושבים - מעל גיל 18, אנשים עם מגבלה, קשישים ועוד.)

16.1.3 אחוז מהאוכלוסייה שנחשפה ל(א) אלימות פיזית, (ב)אלימות פסיכולוגית ו (ג) אלימות
מינית ב 12 החודשים האחרונים.

16.2.1 אחוז מהילדים 1-17 שחוו עונש פיסי כלשהו מצד מטפלים בחודש האחרון. לפי מין, גיל.

16.3.1 אחוז קורבנות אלימות ב-12 החודשים האחרונים שדיווחו על המקרה לרשויות מוסמכות או למנגנוני יישוב סכסוכים המוכר רשמית.