תפריט
תפריט
Green Line

Green Line

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

אודות

משבר האקלים הוא אחד האיומים המרכזיים כיום. אנו רוצים ליצור קו ירוק של צמחיה בגבול בין ישראל והרשות הפלסטינית, כן לקדם שותפות אזורית להתמודות אזורית עם המשבר ברמה הסביבתית ולקדם שותפות כזו שתקדם יציבות אזורית לקראת שלום.

מה מודדים?

13a - מרגע הקמת הפרויקט יוכפלו כמות העצים שישתלו כל שנה. בשנה הראשונה ישתלו 30 אלף עצים עד למיצוי פוטנציאל השתילה באזור לכ 10 מיליון עצים. כל עץ סופח כ 20 ק"ג פחמן דו חמצני לשנה מהשנה הרביעית לשתילתו. המשמעות היא קיבוע פחמן של 600 טון פחמן דו חמצני מהשנה הרביעית, ואז ברצף עולה - 1,200 טון, 2,400, 4,800, 9,600, כאשר בשנה ה 13 לאחר השתילה הראשונית יקובעו בעקבות שתילה של 10 מיליון עצים, כ 200 אלף טון פחמן דו חמצני בשנה.