תפריט
תפריט
H4BEES

H4BEES

SDG ראשי

p_ icons7 p_ icons7

SDG משני

אודות

H4BEES הינה חברת אגרותק בתחום הביטחון התזונתי של שרשרת המזון שחרתה על דיגלה קיימות וחדשנות. בעולם בו האוכלוסייה הולכת וגדלה, וכך גם הדרישה למזון, עם משבר אקלים ופגיעה באוכלוסיית הדבורים המאבקות חלק נכבד מהמזון שלנו – בתוך הפער הזה פועלת H4BEES המתמחה בפיתוח ביוסטימיולנט חדשני לטיפול בכוורות של דבורים. הביוסטימיולנט שלנו מחזק את הדבורים, מגדיל את העמידות שלהן כנגד גורמי סטרס שונים (כדוגמת חומרי הדברה) ומגביר באופן משמעותי את יכולת הייצור שלהן כמאבקות של גידולים שונים וכיצרניות של דבש. חשוב לנו לציין כי אנחנו פועלים להעצמת נשים בדר' אפריקה בפרויקט בו לוקחות חלק נשים דבוראיות ממעמד סוציואקונומי נמוך שמשתכרות ממכירת הדבש. בכוונתנו להוכיח שבעזרת הביוסטימיולנט שלנו, הכנסת הנשים ממכירת הדבש, תגדל באופן משמעותי לרווחת הנשים והסביבה.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג
שיתוף הפעילות
תמיכה בעשייה

מה מודדים?

2.3.1 הכפלת התפוקה של זרעים של יצרני מזון קטנים במסגרת העבודה של המיזם באפריקה, תפוקה ליחידת ייצור (עובד בסקטור החקלאי) לפי סיווג של חוואות/תוצרים מהחי/מזון
מהצומח מבוסס יער לפי מדידת התפוקה לפני תחילת הפעילות שלנו ואחרי באופן מבוקר.

2.3.2 שיפור סך ההכנסה של חקלאים המגדלים יבולי מזון שונים בהיקף קטן, לפי מין והשתייכות לאוכלוסיית ילידים באפריקה לפני ואחרי תחילת הפעילות של המיזם.

15.1.2 היחס בין כלל האתרים החשובים למגוון הביולוגי היבשתיביחס לאלו המוגדרים
כאזורים מוגנים וזאת בחלוקה לפי סוג המערכת האקולוגית לאזורים צחיחים - מדבריים בהם מתבצעים הגידולים, תוספת מיני דבורים והשפעתם על תוספות של מינים נוספים.