תפריט
תפריט
KESSLER

KESSLER

SDG ראשי

p_ icons7 p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

חברת קסלר החברה היחידה בעולם המתחמה בהפקת מזון, אנרגיה וקיזוז פליטות בתנאי מדבר ע״י הקמת מטעי פחמן על אדמות דלות/ מזוהמות ובתנאי אקלים קיצוניים. קסלר הקימה את מטע הפחמן הראשון בישראל ושותפה בלעדית עם מדינת ישראל בגנטיקה של עצי פונגמיה עשירים בשמן ופרוטאין, אשר בשטחים נרחבים סופחים כמויות גדולות של גזי חממה וניתן להפיק מהם ביודיזל ואנרגיה מתחדשת . המטע של קסלר מאפשר יצירת נכס ירוק המקזז את הפליטות של כל חברה מזהמת (יצרנים ונותני שירותים) כאחד ומקדם כל חברה, ארגון או רשות, להפוך ל 100% ידידותית לסביבה.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג
שיתוף הפעילות

מה מודדים?

13.2.1 בתמיכת המוצרים של קסלר לדלקים ביולוגיים ולמוצרי מזון, תאגידים עסקיים שהודיעו על הקמת או מימושה של מדיניות/אסטרטגיה/תוכנית משולבת אשר מגבירה את יכולתם להסתגל להשפעות השליליות של שינויי האקלים, ומטפחת חוסן אקלים ופיתוח פליטת גזי חממה נמוכה. ברמת CO2 שנחסך.

15.3.1 אחוז מהשטח שהיה מדברי (מושפל) שהפך למטע - ייעוד מחדש לשטח.

2.4.1 שיעור באחוזים של השטח החקלאי בחקלאות יצרנית וברת קיימא מתוך המטעים