תפריט
תפריט
Mathika

Mathika

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

אודות

מתיקה היא מערכת ללימוד מתמטיקה שמאפשרת לילד ללמוד בצורה עצמאית ללא תלות במבוגר בכדי ללמוד בצורה פרסונלית, מותאמת ומהנה.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

חיבורים ונטוורקינג
שיתוף הפעילות
תמיכה בעשייה
הזמנה לשותפות

מה מודדים?

4.1.1 שיעור באחוזים מכלל הילדים הצעירים בכיתות 1) ב וג', 2) סוף ביה"ס יסודי. (כיתה ו'.) שמגיעים לרמת מיומנות מינימלית במתמטיקה, לפי מין ואזור גאוגרפי.
המדידה: בתחילת השימוש ובסוף השימוש - אחת לרבעון ברמת הילד פרטנית.