תפריט
תפריט
Mobi

Mobi

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

המערכת של מובי מכסה את המחזור התפעולי המלא מהיתוך נתונים ועד אוטומציה של תוכניות תנועה - על ידי שימוש בבינה מלאכותית, סימולציות חזויות ו-IoT. היא מאפשרת לקובעי מדיניות, מתכנני תחבורה ובקרי תנועה לאתר את הופעת צווארי הבקבוק ולהפיץ את גודש התנועה. המערכת מאפשרת מודעות למצב התנועה, תובנות הניתנות לפעולה בזמן אמת, וניהול רשת תעבורה אדפטיבית.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג

מה מודדים?

9.4.1 - נמדד כמדרך פחמני שנחסך כתוצאה משימוש ב-Mobi - נמדד כנגד כמות השעות המצטברות בשנה של רכבים על הכבישים באזור נתון.
11.6.2 - נמדד כשינוי ברמות ממוצעות שנתיות של חומר חלקיקי עדין (למשל PM2.5 ו- PM10) בערים (משוקלל אוכלוסייה) הנפלט כתוצאה משימוש ברכבים - נמדד אחת לשנה.