תפריט
תפריט
On Time

On Time

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

On Time היא מערכת משלוחים המיועדת עבור אזורים כפריים. המערכת מבוססת AI, קהילה וערכים סוציאליים ומקיימים.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג

פרטי קשר

levyad@gmail.com

עיר: כל הארץ

מה מודדים?

8.3.1 - כמות המשתמשים בשנה וכמות השעות פר משתמש, לפי מין ולפי סטטוס הורי. נמדד אחת לשנה.
9.4.1 - המדרך הפחמני שנחסך, נמדד לפי כמות הק׳׳מ הנחסכים בעזרת האפליקציה לעומת משלוחים ונסיעות סטנדרטיות. נמדד אחת לשנה.
5.4.1 - נמדד על פי אחוז משימות הבית שנשים חלקו דרך מערכת on time. ידווח לפי כמות ושעות של משימות הנעשות במשק בית לפני ואחרי שימוש במערכת -יחושב כאחוז מהמשימות שמשק בית הצליח לעשות outsourced. המידע יאסף בשאלונים דרך המערכת.