תפריט
תפריט
P-eser

P-eser

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

רוב המבנים הקיימים סובלים מלקויות המשפיעות על הבריאות שלנו, על התפקוד שלנו וגם מייצרות בזבוז משאבים עצמי. אנחנו מציעים סקר התייעלות אנרגטית למבנים שמסייעים להתייעלות הן של צריכת החשמל והמים, והן של המשאב היקר ביותר - האנשים. שילוב של סקרי אנרגיה, תקנים לאיכות בניה ובניה יעילה הם שילוב שיכול להביא לתועלת מרבית, ובנוסף תסייע לצמצום פליטות מזהמים. שיטת הסקירה משלבת יעילות כלכלית, סביבתית וקהילתית. מסלול "אימפקט" מאפשר להציע התייעלות למבני עמותות, כאשר הפתרונות להם ימומנו מהרווח הראשוני שנוצר לכם מההתייעלות שביצעתם.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

חיבורים ונטוורקינג

מה מודדים?

9.4.1 עצימות פחמנית מומרת בין קילו וואט לשעה לבין פד"ח ברמת בניין
7.2.1 שיעור ייצור האנרגיות המתחדשות ממקורות מתחדשים מסך כל האנרגיה בבניין