תפריט
תפריט
Raycatch

Raycatch

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

אודות

החברה שלנו מונה כעשרים אנשים, ופיתחנו מערכת לייעול ואופטימיזציה של שדות סולאריים ברחבי העולם על ידי ניתוח נתונים (דאטה) באמצעות בינה מלאכותית (AI). הרעיון הוא לתפוס כמה שיותר מקרני השמש כדי להמיר אותם לחשמל, ולכן קראנו לעצמנו Raycatch.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

_גיוס_השקעה_או_תמיכה_כספית
חיבורים_ונטוורקינג
שיתוף_הפעילות

מה מודדים?

אנו יודעים לאתר את כמות אחוזי האנרגיה ברת-ההשבה בנכס הסולארי, תוך פירוט של הרכיבים השונים שלא מתפקדים באופן אופטימלי. בכך, אנו עוזרים למנהל הנכס לקבל החלטות מבוססי נתונים לתפעול יעיל יותר של הנכס.
7.3.1 - עצימות אנרגטית הנמדדת ביחס שבין ייצור האנרגיה לתוצר לאחר הטמעה של המערכת - נמדד על בסיס קבוע - מדווח פעם בשנה.