תפריט
תפריט
REEP

REEP

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7 p_ icons7

אודות

Reep מציע לעולם את המערכת הראשונה להדפסה מעגלית המיועדת לשימוש פרקטי ותעשייתי. הפתרון של REEP מציב סטנדרט חדש לקיימות במשרד בכל הנוגע להדפסה. REEP מיועד לחברות וארגונים ועומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר מבחינה כלכלית ואופרטיבית.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג
תמיכה בעשייה

מה מודדים?

9.4.1 עצימות פחמנית - הנמדדת ביחס שבין המדרך הפחמני הלאומי לתוצר הלאומי הגולמי

12.2.1 סך צריכת חומרי גלם ראשוניים (*מסה ביולוגית, דלקים מאובנים ומתכות

15.2.1 מדידה של שימושים, תרגום לעצים, תרגום לשטח יער שלא נכרת.