תפריט
תפריט
ReForest

ReForest

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

ReForest - הינו עסק חברתי-סביבתי אשר הוקם בשנת 2020 ע"י 7 יזמים המתמחים בנושאים כמו פרמקלצ'ר, חקלאות, אקולוגיה מעשית, קהילה וחינוך. החברה מתכננת ומנהלת הקמה של יערות מאכל בשטחים פרטיים וציבוריים, ומתאפיינת בנתינת מענה רחב על כל היבטי הפרויקט.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

חיבורים_ונטוורקינג
שיתוף_הפעילות
הזמנה_לשותפות_

מה מודדים?


2.4.1 - כמות השטח החקלאי בחקלאות יצרנית וברת קיימא שנוצרה/ננטעה על ידי Reforest אחת לשנה.
15.1.1 - השינוי בשטח היער כאחוז מכל שטח הקרקע שננטע על ידי Reforest אחת לשנה.
15.2.1 - התקדמות לקראת ניהול יער בר-קיימא, דרך הכשרה של קבלני גינון על טיפול וניהול בר קיימא של השטח ושיתוף הקהילה אחת לשנה.
15.3.1 - שיעור משטחי האדמה הפגועים שטופלו ושוקמו ע׳׳י Reforest.
15.4.1 - מול מדד המינים הנמצאים בסכנת הכחדה (Red List Index), בחינה של כמות הצמחים שנשתלו, וכמות בתי הגידול עבור חיות בסכנת הכחדה.