תפריט
תפריט
Roads AI

Roads AI

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

Roads AI מציגה דור חדש של טכנולוגיה לניהול תנועה בכבישים, פלטפורמת סיוע לנהיגה יעילה יותר, ומקיימת יותר. מערכת Roads AI מייצרת בחירות לנהיגה אופטימלית בתנועה המייעלת שימוש באנרגיה והפחתה בפליטות.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג

מה מודדים?

9.1.1 - כמות הרכבים בשנה, לפי סוג תחבורה (משאיות, תחב׳׳צ, רכבים פרטיים וכו׳), העוברים במקטעי כביש המצוידים במערכת.
9.4.1 - נמדד כמדרך פחמני שנחסך כתוצאה משימוש ב-Roads.ai - נמדד לפי כמות השעות המצטברות בשנה העוברים במקטעי כביש המצוידים במערכת.
11.6.2 - נמדד כשינוי ברמות ממוצעות שנתיות של חומר חלקיקי עדין (למשל PM2.5 ו- PM10) בערים (משוקלל אוכלוסייה) הנפלט כתוצאה משימוש ברכבים - נמדד אחת לשנה.