תפריט
תפריט
Traffic Bid

Traffic Bid

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

Traffic Bid פותרת את בעיית הגודש בכבישים על ידי הגבלת הגישה לכבישים על פי יכולת ההכלה שלהם. הגישה מווסתת על ידי מערכת מכרזים בה נהגים מקבלים משבצת לנסיעה או שיכולים להציע לדחות את הנסיעה שלהם עבור הוזלה במחיר הנסיעה או נסיעה בתחבורה ציבורית.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג

מה מודדים?

9.4.1 - נמדד כמדרך פחמני שנחסך כתוצאה משימוש ב-Traffic Bid - לפי כמות השעות המצטברות בשנה של רכבים על הכבישים.
11.6.2 - נמדד כשינוי ברמות ממוצעות שנתיות של חומר חלקיקי עדין (למשל PM2.5 ו- PM10) בערים (משוקלל אוכלוסייה) הנפלט כתוצאה משימוש ברכבים - נמדד אחת לשנה.
11.2.1 - נמדד כמספר רכבים של תחבורה ציבורית, ושעות הנסיעה שלהם על הכבישים - נמדד אחת לשנה.