תפריט
תפריט
Up to the blue

Up to the blue

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

אודות

הטמעה ומינוף לתהליכי קיימות והפיכת סביבת העבדה העסקית לירוקה יותר.

פרטי קשר

Uptotheblue@gmail.com

עיר: תל אביב

מה מודדים?

12.5.1 שיעור המחזור וטונות של חומר ממוחזר פר חברה בשנה
12.6.1 מס’ החברות המפרסמות דוחות קיימות לפני ואחרי הפעילות בשנה
12.3.1 ב' מדד פסולת מזון ביחידת טון בשנה פר חברה
12.7.1 מס’ החברות המיישמות מדיניות רכש ברת קיימא ותוכניות פעולה
12.8.1 חינוך לפיתוח בר קיימא והגברת המודעות לאורח חיים מקיים בקרב עובדים ומנהלים לפני ואחרי הליווי לאורך שנה (שאלון איכותני)