Up to Us

SDG ראשי

p_ icons7

SDG משני

אודות

אנחנו Up to Us, חבורה עירונית של יזמים, אמנים, מוזיקאים, בעלי עסקים, עורכי דין, סטארטאפיסטים, מעצבים ועוד, אכפת לנו. קהילה תל אביבית שמאחוריה התארגנות בעלת 2 מטרות מרכזיות: (1) להעלות מודעות סביבתית חברתית בקרב הקהילה התל אביבית.(2) לשינוי מציאות במרחב חיי היום יום של הקהילה התל אביבית ובהמשך לקהילות אורבניות נוספות. פלטפורמות ביצוע: א.תוכן דיגיטלי ממוקד לחיי היום יום ב.תרבות: אירועים, תערוכות, כנסים ועוד. ג. עבודה מול עסקים. כעת עובדים על מיפוי מקיף של הסטטוס האקולוגי של כלל העסקים בתל אביב, כדי לתת תמונה מדויקת של המצב האקולוגי. לעסקים שירצו ל"התיירק" אנו מציעים פתרונות: חיבור לספקים, פתרונות קונספטואלים, שיווק, רוח גבית, קהילה ועוד. קהילת Up to Us אינה גוף פוליטי. זה הכל תלוי בנו, בואו לעשות את זה.

מה מודדים?

17.16 חיזוק שותפות עירונית בין מחזיקי עניין שבאות לידי ביטוי ביוזמות ופרויקטיים לפיתוח בר קיימא על פני שנה - מגזרי, מין, מצב סוציו אקונומי ועוד.