תפריט
תפריט
Urban Daisy

Urban Daisy

SDG ראשי

p_ icons7 p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

Urban Daisy הינו מיזם סביבתי-קהילתי ייחודי אשר מטרתו להקים ולחקור גגות ירוקים. גגות ירוקים הם גינות שופעות צמחיה חיה אשר ממוקמות על גגות קיימים. הפיכת גג לגג ירוק מהווה פתרון סביבתי פשוט ואלגנטי לאתגרים רבים שמקורם במשבר האקלים. בנוסף, הגגות הירוקים מוסיפים ערך קהילתי, חינוכי וכלכלי לעסקים שלכם. החידוש של המיזם שלנו הוא במחקר. אנחנו מייצרים דוחות אימפקט סביבתיים המדגימים את היכולות הרבות של הגג הירוק. אנחנו עובדים בשיתוף עם מגוון יזמים, חוקרים ועסקים מקומיים.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

גיוס השקעה או תמיכה כספית
חיבורים ונטוורקינג
הצטרפות לפעילות

פרטי קשר

adi@agrilever.com

עיר: כל הארץ

מה מודדים?

7.3.1 נמדד כהפרש טמפרטורה בין בניין מטופל ולא מטופל, מתורגם לצריכת חשמל, נמדד באופן רציף, מדווח אחת לשנה.

11.6.2 נמדד כאיכות אוויר מעל גג נתון ברמות ממוצעות חודשיות, שנתיות של חומר חלקיקי עדין (למשל PM2.5 ו- PM10) בערים (משוקלל אוכלוסייה).

11.7.1 חלק ממוצע של השטח הבנוי בערים, שהוא שטח פתוח לשימוש ציבורי לכל, לפי מין, גיל ובעלי מוגבלויות.

13.1.3 מספר גופי שלטון מקומי בהם אורבן דייזי פועלים. כחלק מאסטרטגיות מקומיות להפחתת סיכונים, בהתאם לאסטרטגיות לאומיות להפחתת סיכונים כתוצאה מאסונות.

13.2.1 אורבן דייזי תהווה אסטרטגיה להסתגל להשפעות השליליות של שינויי האקלים, התומכת בהגברת מידת החוסן מפני שינויי האקלים, ופתרון להקטנת פליטות גזי חממה, באופן שאינו מאיים על ייצור המזון. נמדד כמספר הגגות שמפעילה אורבן דייזי, מדווח אחת לשנה.

13.3.1 אורבן דייזי מהווה חיזוק של מוסדות ויכולת הפרט בבניית יכולת לאמץ התאמה, הפחתה, ושינויים טכנולוגיים, והעברת טכנולוגיה ופעולות פיתוח. נמדד כמספר הגגות שמפעילה אורבן דייזי, מדווח אחת לשנה.