תפריט
תפריט
Vanilla Vida

Vanilla Vida

SDG ראשי

p_ icons7 p_ icons7 p_ icons7

SDG משני

p_ icons7

אודות

ונילה וידה הנה חברת סטרטאפ בעולמות האגרו-פודק ששמה לעצמה ליעד להגביר את השימוש בחומרי גלם טבעיים על ידי השבחתם, הפיכתם לנגישים יותר, וייצורם בתהליך בר קיימא. לחברה טכנולוגיה, NON GMO, המבוססת על הבנת המטבוליזם של הצמח ומאפשרת לה למקסם את פוטנציאל הארומה שלו לפי דרישת הלקוח, על בסיס מולקולות הארומה הקיימות באופן טבעי בחומר הגלם. תהליך העיבוד הייחודי של החברה מגדיל את ריכוז חומרי הארומה בחומר הגלם באופן שמאפשר להשתמש במעט חומר גלם על מנת להגיע לטעם עוצמתי. בשלב ראשון, החברה התמקדה בהטמעת הטכנולוגיה על פולי וניל, שכן וניל הוא הטעם הפופולארי ביותר בעולם. כיום, החברה מגדלת סחלבים מזן פלניפוליה בחממות מבוקרות אקלים, ומעבדת אותם במתקן ייבוש יחיד מסוגו במרכז הארץ. כל פעילות החברה מבוססת על מערך איסוף נתונים מתקדם המאפשר קבלת החלטות באופן מושכל, הגברת יעילות, ויצירת פרוטוקולים מתקדמים לטובת השגת אחידות בחומר הגלם.

כיצד אפשר לתמוך בפעילות שלי?

חיבורים ונטוורקינג
הצטרפות לפעילות
תוכן מקצועי
תמיכה בעשייה

מה מודדים?

10.2.1 Reducing farmer’s Inequality by ensuring fair and transparent pricing
- במהלך שנת 2023 נשלים את חתימת הסכמי הסחר ההוגן עם החקלאים שלנו.
- כיום התשלום המקובל באפריקה עבור תרמילי וניל הנו בתשלומים ופעמים רבות החקלאים לא מקבלים את התשלום המלא. התשלום שלנו לחקלאים הנו בתשלום אחד ומהווה תנאי לקבלת הסחורה על מנת להבטיח שיקבלו את מלוא התמורה לסחורה.
- עקיבות מוצר: הלקוחות שלנו מקבלים ספסיפיקציות המשקפות את המקור המדויק של חומר הגלם.

13.2.1 Establishment of an integrated climate strategy, commitment to Net Zero - climate positive production
-אנו מנצלים את העובדה שפולי הוניל גדלים בצל ומכסים את כל גג החמה בפאנלים סולאריים המספקים אנרגיה לחימום איזור הגידול. בגלל שצריכת האנרגיה בחממה נמוכה ביחס לכמות הפאנלים הסולאריים, ניתן להפיק אנרגיה ירוקה שתתחבר לגריד החשמל האזורי.
- צריכת חשמל ומים במתקן הייצור: כיום אנו נמצאים באתר בטה ולא במפעל, אך מתכננים את המפעל העתידי תוך מחשבה על שימוש באנרגיה ירוקה. לעת עתה מודדים את צריכת המים והחשמל במתקן הייבוש ומחפשים פתרונות ייעול.

8.5.1 productive employment and decent work, and equal pay for work of equal value.
- התשלום שלנו לחקלאים הנו בתשלום אחד ומהווה תנאי לקבלת הסחורה על מנת להבטיח שיקבלו את מלוא התמורה לסחורה.
- כל העובדים שלנו, גם הזמניים, מקבלים תנאים סוציאליים מלאים.
- סביבת הייצור שלנו מאפשרת שילוב עובדים המתמודדים עם מגבלה. בעונת הייצור האחרונה שולב עובד עם מגבלה מוטורית.
- 30% מעובדי החברה הנהן נשים. 2 נשים במשרות בכירות ואחת חברת הנהלה.
- סביבת הייצור שלנו הנה כמעט 100% אוטומטית. על כן, כח האדם בסביבת הייצור לא נדרש לעבודת כפיים פיזית.

2.3.1 Agricultural productivity and incomes of small-scale food producers.
- כמות ניבה פר שטח מרובע: כיום אנו מפיקים פי 20 יותר פולים באותו מטר מרובע בהשוואה לחקלאות המסורתית
- צפיפות שתילים: יותר שתילים פחות קרקע.

12.2.1 Clean energy and low water use
- צריכת מים: מיחזור המים בחממה דבר שלא קיים בחקלאות מסורתית
- החממות שלנו צורכות את כלל האנרגיה שלהן מפאנלים סולאריים - אנרגיה ירוקה.
- צריכת חשמל ומים במתקן הייצור: כיום אנו נמצאים באתר בטה ולא במפעל, אך מתכננים את המפעל העתידי תוך מחשבה על שימוש באנרגיה ירוקה. לעת עתה מודדים את צריכת המים והחשמל במתקן הייבוש ומחפשים פתרונות ייעול.

12.3.1 Food waste
- אנו מתחילים את תהליך הגידול בשלב תרבית הריקמה וע"י כך מצמצמים משמעותית את הסיכון למחלות קרקע- הגורם מס' אחת להשמדת ייבולים בחקלאות המסורתית.
- פחת חומר גלם (פולי וניל): הודות לסביבת העבודה המבוקרת אין לנו עובדים בחלל הייצור- ובכך צמצמנו את הגורם מס' אחת להשמדת וניל בשלב העיבוד. אנו מוצאים פתרונות לשימוש בפחת כדוגמאת ייצור נרות מבוססי וניל שהתייבש יתר על מידה