תפריט
תפריט

Prof. Kahane Special Address Rio 2012

הרצאה של פרופ׳ כהנא בכנס ריו העולמי לביטוח על הקשר בין קיימות לעולם הביטוח והמימון.