תפריט
תפריט

כלכלה וקפיטליזם

פרופ׳ יהודה כהנא מדבר על כלכלה, וקפיטליזם – אבן היסוד להבנת משנתו של יהודה כהנא.