תפריט
תפריט

Yehuda Kahane speaking at the Israeli Environment Conference 2018

פרופ׳ יהודה כהנא מציג את משנתו הכלכלית-סביבתית בועידת ישראל לסביבה 2018