תפריט
תפריט

Prof. Danny Shechtman and Prof. Yehuda Kahane about reaching the UN 17 SDGs & education.

פרופ׳ יהודה כהנא וזוכה פרס הנובל, דן שכטמן, משוחחים על הקשר בין ה-SDGs וחינוך.